Leden 2012

Kastelán Protiva vrahem templářů?

25. ledna 2012 v 12:31 | Hakky Life |  Buchlovské pověsti
Kastelán Protiva vrahem templářů?

Do dob bájných mejitelů hraduse hlásí pověst o templářích a zraděna nich spáchané. V roce 1300 se stal kastelánem, tedy správcem hradu, Protiva z Buchlova. Hrad byl v těch dobách v žalostném stavu, takřka rozpadající se sutinou. Protiva se rozhodl obnovit jeho někdejší vzhled i lesk. Kde však vzít na nákladnou opravu peníze? I na Moravě bylo několik příslušníku šlechty členy templářského řádu, o jehož bohatství se vyprávěly zkazky. Protiva se rozhodl požádat o půjčku komtura řádu. Bohatý velmistr sídlící na hradě Lukově Protivově žádosti vyhověl a potřebné peníze mu půjčil. Ten se dal ihned do opravy rozpadajícího se hradu. Léta rychle míjela a Buchlov se obět zaskvěl ve svém bývalém lesku. Jinomže tehdy se také templáři začali hlásit o půjčené peníze, což Protivu uvedlo do velikých nesnází. Oprava spolykala nejen půjčku, ale i velkou část jeho vlastního jmění. Splácet nebylo z čeho. V této proskočila krajem zpráva o tom, že templáři upadli v nemilost u francouzkého krále Filipa. Ba i církev v čele s papežem se postavila proti nim. Templáři byli prohlášeni za kacíře, pochytání, uvězněni a schylovalo se k procesům. To byla voda na Protivův mlýn. V jeho duši se zrodila zrádná myšlenka a on se rozhodl ji uskutečnit. Sezval moravské templáře na hrad Buchlov na slavnostní hostinu. Ti, netušíce zradu, přijali pozvání a přijeli na Buchlov neozbrojeni. Hodokvas se odbýval na sousedním vrchu Modle. Když byla hodtina v nejlepším a hosté opojeni a unaveni jídlem i pitím, začal Protiva uskutečňovat plán. Dejme na chvíli slovo Aloisi Joškovi, který prý zprávy o této události našel kdesi v hradním archívu, když o prázdninách jako student pomáhal hradnímu archiváři Leopoldu Noppovi pořádat archiválie.
"Protiva dal hlasnéznamení a z temna ztichlých hvozdů vyrazila na stinnou mýtinu ozbrojená družina Protivova, jež nemilosrdně jala se pobíjet templáře. Slunce již dávno zapadlo v černavých lesých, pohasly i krvavé červánky a na hvězdnaté obloze zářil bledý měsíc, osvětlující svým stříbrným svitem příšerné bojistě na zmlklém temeni Modly. Hodovní obroský stůl byl postříkán srážející se lidskou krví a kolemněho v husté trávě, zkropené chladnou, večerní rosou, leželaztuhlá těla hodovníků. Vytřeštěné zraky zohavených mrtvol strnule zíraly v bledou tvář luny, na křečovitě sevřených a zsinalých ustech a zaťatých pěstích jakoby zkameněla odvetná, žhavá pomsta. Hrobové tichopanovalo vůkol, stíhlé obrovské smrky stály nepohnutě jako začarovány. Pojednou se ozvalo z dáli temnaspících lesů táhlé, žalostnévytí vlků, rostlo, blížilo se, dravci dobře vyčenichali místo své noční hostiny …"
Buchlovický kastelán Protivasi po ukrutném povraždění svých nepříjemných věřitelů volněoddechl. Ale jen na chvíli. Časem se u něhodostavily těžké výčitky svědomí, přehlušující jeho uměle vyvolanéšálivé chlacholení, jakoby nešťastnými obětmi jeho zločinu byli kacíři. Jeho muka se stupňovala. Jednoho dne vzal meč a "Klade svou obnaženou hruď na ostrou špici jehoa pak zvolna ale jistě bezvládně klesaje protkává si zrádné srdce ostřím komturova meče. Mocný proud teplé krve potřísnil cimbuří a rozlil se kolem dokonavajícího sebevraha …"

Rusalka z hradní studny

25. ledna 2012 v 12:30 | Hakky Life |  Buchlovské pověsti
Rusalka z hradní studny

Každý pořádný hrad má své strašidla. Buchlov jich má hned několik. Přizrak Černé paní věštící neštěstíje všeobecně známý a ještě se s ním v našem vypravování setkáme. Méně již je známo, že se na hradě, zejména v počátečním období zjevovala rusalka, sídlící v hradní studni na třetím nádvoří. Alois Jašek o ní hovoří jako o bledé dívce štíhlé postavy a popisuje ji slovy: "Bílý řesnatý šat splýval jí z ramenou až k bělostným bosým nožkám, bledá, průsvitná tvář byla malebně olemována bohatým tokem černých vlnitých vlasů." Pokud se na někoho podívala, tedy "kouzelným svým zrakem", pokud mluvila pak její slova "z růžovích rtíků zašelestila jak lehký dech večerního vánku." Není divu, že ti z majitelů hradu, kteří se s takovou kráskou setkali, po ní zatoužili. Dodejme, že setkání s ní bylo ovčem osudné.
Prvním, kdo se s rusalkou setkal, byl bájný buchlovský kastelán Dobeš, osobní zbrojnoš knížete Břetislava. Když v roce 1044 vbadli Maďaři na Moravu, obléhali prý také hrad Buchlov. Obránců bylo mnohem méně a zdálo se, že hrad jim padne za oběť. Tehdy se zjevila rusalka z hradní studny poprvé a ve snu sdělila Dobeši, že hrad zachrání, neboťje i jejím sídlem a domovem. Stalo se tak, že na překvapeného obehnatele zničehonic "z příkrých strání buchlovské hory chrlily záhadné jícny spousty vod, jež s obrovským hukotem řítily se v divém spechu dolů do nepřátelského tábora." Obležení využili momentu překvapení a vypadli z hradu. Výsledkem bylo dvanáct set mrtvých nepřátel a bohatá kořist. Dobeš však zapomněl na vděk. Po nějákém čase se rusalka zjevila u hradní studny opět, a to právě ve chvíli, kdy Dobeš se svými lidmi v noci oslavoval další vítězství nad Maďary. Podnapilý kastelán v obavě, aby jej rusalka nepřipravila o zádluhy z vítězství, se zachoval velmi nevděčně. Nazval ji stvůrou a vyzval ji: "Vari odtud, krásko pekla, sice tě dám chase v plen!". Když chtěl svoji výhružku uskutečnit a s rozpraženou náručí se chtěl zmocnit dívky, která před ním ustupovala ke studni, "v podnapilosti pozbyl rovnováhy, převážil se a zřítil se s pronikavým výkřikemza potupenou dívkou."
Osudným se setkání s rusalkou se stalo i jednomu z jeho potomků, Dětřichovi, který žil kolem roku 1270. Ten se do rusalky zamiloval a slíbil ji manželství. Nakonec však své slovo zrušil a dal přednost Alině, dceři pana Petra Puklice na Střílkách. Zhrzená rusalka jej připravila o život uprostřed svatevní noci. Jak, o tom nám svědkové zprávu nezanechali.

O královně Fritigildě

25. ledna 2012 v 12:29 | Hakky Life |  Buchlovské pověsti
O královně Fritigildě

Pověst o královně Fritigaldě se odehrává v dávných časech, někdy na přelomu 3. a 4. století našeho letopočtu, kdy v našem prostoru žil kmen Markomanů. Takto sugresivně líčí jejich způsob života Alois Jašek, který pověst zveřejnil ve svých Zkazkách hradu Buchlova: "Lesní zvěř jim skýtala dostatečné potravy, oděvu, přístřeší před nepohdami nalezli ve skalních, mechem vystlaných slojích, před nimiž vždy z večera na noc zapalovali plápolající hranici na ochranu před dravou zvěří. V určitých dobách stoupal mlčenlivý průvod obrovitých postav příšerného vzhledu skalnatou stezkou na temeno hory, kde se nyní hrdě tyčí smělé věže hradu Buchlova. Průvod stanul před divoce rozeklanou skalinou, v níž se černal hluboký tmavý otvor. V jeho jícnu zvolna mizely hrubé postavy nočních návštěvníků. Brzy ozářil rudý svit rozdělaného ohně kamenné, špičaté stěny skalní slůje, v jejímž pozadí se zaleskl prostý oltář s kovovou soškou boha lovu. Vysoká postava v dlouhém, až na zem splývajícím bílém rouchu začala před krvavě rozzářenou soškou tajemnou noční pobožnost. Z hrdel přítomných zazněly táhlé, tklavé melodie písně díků a prosby k bohu hojného lovu."
Tehdy vládla na Moravě markomanskákrálovna Fritigilda. (Podle jiné verze šlo o dceru vojevůdce Fritigera kmene Gepitů (Gótů). Její národ byl pohanský, ona sama se však seznámila s křetanstvím a přijala novou víru. Křesťanské věrouce ji vyučoval sám milánský biskup Ambrož. Nechala se pokřtít a na to usilovně pracovala o rozšíření spásného učení Kristova mezi svými divokými poddanými.
Fritigilda byla náruživou lovkyní. Jednou při lovu se zatoulala až do našich končin a stanula na temeni hory, kde dnes stojí Buchlov. Tam objevila jeskyni a uvnitř pohanskou svatyni. Dnes již horlivá křesťanka nechala "oltář i modlu rozbít na padrť." Na místě prý nechala zbudovatletní lovecký zámeček. Později, v dobách již slovanských, v místech někdejší svatyně boha lovu (bůh - lov /Buchlov) byl postaven hrad Buchlov.

Buchlovské pověsti

25. ledna 2012 v 12:27 | Hakky Life |  Buchlovské pověsti
Pověsti z Buchlova a okolí najdete jen v jedné knize a tou je "Buchlov. Historie a příběhy hradu", ale jinde pověsti nenajdete proto vám sem hodím pár pověstí, které jsem vlastnoručně přepsala.

Další nášup z postcosingu! :)

23. ledna 2012 v 16:37 | Hakky Life |  Postcrosssing a Geocaching.
UA - Ukrajina
Od: Elia2775


USA
Od: Jeepgirl77


NL, CN - Postcrossing

16. ledna 2012 v 17:43 | Hakky Life |  Postcrosssing a Geocaching.
Další pohlednice :o)
Pohlednice z Nizozemí.
Od Mendy76.
Putovala 6 dní.

Pohlednice z Číny.
Od AnnieH.
Putovala 25 dní.

Pomsta za zradu.

13. ledna 2012 v 0:15 | Hakky Life |  Příběhy
Na přání pro blog pro Ellie ~, která si to asi představovala jinak :)

"Co tím myslíš ty jeden zrzavej troubo?!" vykřikla Hermiona Grangerová na Rona Wealeyho, který jako vždycky seděl u stolu a cpal se velkým pudinkem. Ron si utřel upatlanou pusu.
"Dávám ti kopačky Hermiono … to jsi nepochopila z toho co jsem ti řekl?"
Hermiona nevěřila vlastním uším. "Řekl jsem ti jasně, s takovou šprtkou jako ty nebudu chodit, mám svou Levanduli … a proč se s tebou vůbec bavím?" řekl Ron a zvedl se od stolu.
Z boku se ozval protivný hlas. "Lolánku!" za chvíli na to se zpoza studentů vyřítila Levandule Brownová. Jako vždy měla vlasy svázané mašlí a její tlusté tváře zářily štěstím. Hermioně se otočil žaludek. Sebrala knihu ze stolu a bez jediného slova odešla z Velké síně.

"Lolánku …" soptila Hermiona. *Celé to zkazil!* pomyslela Hermy a sedla si ven k jezeru. O kousek dál se Harry Potter, chlapec, který přežil muchloval s Ronovou sestrou. Ginny vyrostla do pěkné holky, ale její IQ se malinko zastavilo. Poslouchala jen Harryho a dělala pro něho první a poslední. Hermiona si otevřela knihu a snažila se číst v "Magie a lektvary pro pokročilé". Nešlo to. To šílené mlaskání od vedle ji přivádělo k šílenství.
Nakonec zaklapla hlasitě knihu a vstala. Nemělo cenu se s nimi hádat. Harry ji neposlouchal a Ginny ta se změnila v slepici. Po tom co se objevil Voldemort se všechno změnilo.

Draco seděl na židli vedle otce a hrdě koukal na Voldemorta. "Daří se nám … Brumbál je mrtví … a Draco se stal naším služebníkem …" Voldemort chladně koukl na celou chátru smrtijedů. "A teď malé překvapení…" zasyčel Voldemort.
"Někdo nás poctil svou návštěvou …" chladně luskl prsty a Červíček vyvedl Nymfadoru Toksovou. "Říkal jsem si, že to bude nejlepší dárek pro tebe Draco …" mluvil jako by mu vynechávali hlasivky.
Draco se netvářil nějak spokojeně. "Můj pane myslím, že tento dárek ocení moje tetička Bellatrix …" zamumlal Draco a poklonil se. "Ale já mám na vás jinou prosbu …"
Chvíli Voldemort stál na místě, ale pak pokynul rukou, aby mluvil. "Mám přání aby jste mi nechal Hermionu Grangerovou … vím, že je mudlovská šmejdka, ale je i výborná kouzelnice a myslím si … že se brzy přikloní k naší věci …" uklonil se a sedl si na místo.
"Hm … mudlovská šmejdka v našich řadách?!"
Smrtijedi se začali smát jako na lesy. Nejvíce byl slyšet Averyho smích. "Mudl …" "Mudla!" Zasmála se Bellatrix zatím co držela svou neteř za vlasy. "Ale Draco to přece nejde …!" smáli se mu všichni smrtijed v místnosti.
"Pane … nemyslím k nám jen že by jste ji nechal naživu … klidně bych ji vzal hůlku …" Pán zla ho zastavil. "Když si Draco přeje necháme mu jeho mudlovskou šmejdu na hraní …" přikývl. "Ale to je naposledy co jsem něco takového povolil!"


Hermiona seděla v knihovně a plakala. Ranilo ji tolik věcí u srdce a přece se držela. Nevšimla si, že kousek za ní stojí Draco. Nesnesl, když Hermy brečela. Donesl ji kapesník a podal ji ho. "Co fňukáš Grangerová … nesluší ti to …" ušklíbl se na ni Draco. Pak se posměšně uklonil.
Hermiona si utřela slzy. "Dej mi pokoj Malfoyi. Nevíš o co jde …" řekla a koukla se po něm. "Co tu děláš? Tebe přece nikdy knihy nezajímaly…"
Draco se po ni s úsměvem kouknul a zasmál se. Natáhl k ní ruku. "Hermiono viděl jsem jak se k tobě Ron chová a vím, že jsi na něho naštvaná … požádal jsem Pána zla, aby tě nechal žít …"
Hermiona neměla slov. On se ji veřejně přiznal k smrtijedství. Nemohla se divit, protože bylo jasné, že Voldemort vyhraje.
"Draco … tys ho požádal?" koukla se ne něho roztřeseně. "Jo … řekl, že jako hračku si tě mohu nechat." přikývl Draco.
Začal chladný idylický románek. Během 14 dní zemřel Harry Potter, Ginny Weasleyová a našli tělo Nymfadory Tonksové. Potom to pokračovalo velice rychle. Osoby, které byly nepohodlné byly zabíjeny. Celé se to vyhnulo Hermioně, která si žila v sídle Draca Malfoye jako princezna. Ne nemilovali se, ale respektovali svoje tužby a přání.
Hermiona se změnila. Během 14 dnů nechala svůj vztek a smutek vybublat na povrch. Z té hodné holčičky se stala jiná Hermiona.

Večer foukal vítr. Listí se motalo okolo nohou postav v černém. Jedna měla hnědé kudrnaté vlasy. "Promiň Lolánku, ale byl jsi kamarád Pottera … nemůžeš žít …" Hermiona se slastně ušklíbla. "Ujistím tě, že to nebude bolet …" Ron stál vyděšený u zdi.
"Hermiono, co se to s tebou stalo?!" vykřikl ron tenkým hlasem. Když se bál bylo to u něho normální.
"Draco mě učí jak zabíjet mudly … a nepotřebné …" ze stínu vyšla další postava v plášti.
"Neměl jsi nechávat Hermy samotnou …" políbil ji na čelo. "Zabijeme tebe a pak tvou kamarádku …"
Pohled padnul na Levanduli, která se krčila u zdi s Ronem.

Nezaváhala. Nenávist, kterou pocítila k Levanduli a Ronovi byla větší. "Nechápu proč sis vylíval zlost na mě Ronalde …když se s tebou nebavil Harry … ale teď vím, že to bylo dobře!" zasyčela. Potom zavřela oči. Když je otevřela neměla v nich špetku soucitu. "Avada Kedavra!"
Kletba narazila do těla Rona a ten bezvládně padl na zem. Ozval se jekot. To ječela Levandule, která omdlívala pod návaly strachu. "A teď ty mrcho …" Draco ji chytil ruku.
"Máš na ni zlost muč ji …" zašeptal ji do ucha. "Dokud se nezblázní …"
Levandule vykulila svoje hnědý kukadla a vrtěla hlavou. Hermiona, ale rozbalila svůj ošklivý úsměv. Pak se k Levanduli naklonila. "To je za Rona …" zasyčela. "Crucio!"
Levandule se začala svíjet v bolestech. Hermiona se smála bolesti té dívky a Draco byl spokojen se svým výtvorem. Hermiona se zcela změnila. Byla zlá. Byla zlá jako období, které přicházelo. Období Pána zla.

Epilog:

Levandule zemřela po 3 dnech mučení. Nikdy nebylo dokázáno, že ji zabyla Hermiona. Draco pozádal Hermy o ruku a se svolením Pána zla se vzali. Voldemort si udělal dalších 5 viteálů. Chce totiž vládnout kouzelnickému světu ještě dlouhou řadu let. Nenašel se nikdo kdo by Voldemorta zastavil.

Návod ¤04 - Vlastní hořák!

12. ledna 2012 v 1:49 | Hakky Life |  Apokalypsa
Důležité je si umět vyrobit i vlastní hořák. Co když jednou nebudeme mít plyn nebo jiné paliva? Proto se kouknete na tento návod.

Návod ¤03 - Procedura při zombie pohotovosti

12. ledna 2012 v 1:47 | Hakky Life |  Apokalypsa
Mnoho lidí si myslí že ví o Apokalypse všechno, ale když to pak přijde a vy zpanikaříte je po všem. Tady je pár návodů co nedělat když je zombie apokalypsa.

RECESE Hakky Cutter

Návod ¤02 - Domácí plynová maska

12. ledna 2012 v 1:46 | Hakky Life |  Apokalypsa
Když příjde APOKALYPSA ne vždy máte po ruce plynovou masku, že? Ale to nevadí vyrobte si svoji, které věříte! Určitě nechcete umřít na šílenou chorobu, že ano?


RECESE Hakky Cutter